הוספת ברטר

לחץ להעלאת תמונה (שם קובץ באנגלית או מספרים)

פרטי קשר שיופיעו באתר:

* שדות חובה

פרסום מידע באתר ברטריה מהווה את הסכמתך לתנאים הבאים:
  • הינך מאשר/ת בזאת, כי המידע שהינך מעלה, שייך לך ואינו מפר או פוגע בזכויות יוצרים.
  • הנהלת האתר ממליצה להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך, טרם פרסום פרטי ברטר או ביצוע עסקת ברטר (חליפין) כל שהיא.
  • כל האחריות המשפטית הקשורה למידע שהינך שולח – חלה עליך.
  • מערכת ברטריה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם, לערוך או למחוק את המידע המצוי באתר, על פי שיקול דעתה.